Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc nâng chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính đứng nhất trong khối các bộ, ngành năm 2013. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2013, ông Võ Anh Trung – Phó cục trưởng Cục Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC) cho biết, đây là năm bản lề của Kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT ngành Tài chính 2011-2015 và cũng là năm đầu tiên Cục triển khai chương trình công tác theo chức năng nhiệm vụ mới. Theo đó, Cục TH&TKTC đã xây dựng chương trình công tác năm 2013 và tổ chức ký giao ước thi đua dựa trên 9 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm.

Cục TH&TKTC đã triển khai và tập trung hoàn thành hơn 114 các đầu việc, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, nổi bật như: Năm 2013, Bộ Tài chính được xếp hạng thứ nhất trong khối các bộ ngành về ứng dụng CNTT; Cục đã giúp Bộ đóng gói dự án Tabmis.

Đã hoàn thiện, trình Bộ ban hành các kế hoạch, định hướng chiến lược, tạo căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT cho hệ thống, tạo cơ sở cho triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành đồng bộ, thống nhất.

Cục cũng lần đầu tiên áp dụng được đơn giá dự toán thống nhất cho một số hạng mục CNTT trang cấp thường xuyên hàng năm, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm ngân sách, công tác rà soát, tổng hợp kế hoạch CNTT năm 2014 toàn ngành đáp ứng yêu cầu dự toán năm trước 31/12/2013.

Bên cạnh đó, Cục TH&TKTC đã hoàn thành việc thẩm định khối lượng lớn các đề án, dự án, nhiệm vụ CNTT của cũng như các hệ thống thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước, góp phần triển khai CNTT của ngành Tài chính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách.

Các cán bộ của Bộ Tài chính đã nâng cao nhận thức về công tác an toàn, an ninh thông tin; qua các giải pháp triển khai cụ thể từng bước đã đáp ứng được yêu cầu an toàn bảo mật đối với hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Tài chính.

Một số ứng dụng CNTT không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành, mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, như hoàn thành triển khai dự án hiện đại hóa thu nộp thuế,…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Cục TH&TKTC và các đơn hệ thống (Thuế, Kho bạc, Hải quan, Chứng khoán, Dự trữ).

Đối với nhiệm vụ năm 2014, Thứ trưởng đề nghị, Cục TH&TKTC tổ chức triển khai tốt một số công việc như: tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ thuộc kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, triển khai tốt các dự án lớn, trọng điểm toàn ngành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian; tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác thông tin, số liệu thu chi ngân sách, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo bộ; hoàn thiện hơn nữa các cơ chế chính sách, đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư CNTT...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai xây dựng và phát triển hệ thống CNTT ngành Tài chính, góp phần nâng chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính đứng thứ nhất trong khối các bộ, ngành năm 2013./.

Đức Minh