Mục đích đợt kiểm tra này nhằm củng cố công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN) của Cục Tin học và Thống kê tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Bộ Tài chính về BVBMNN.

Kiểm tra bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn an ninh mạng

Cục Tin học và Thống kê tài chính kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị. Ảnh: Minh Huyền

Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác BVBMNN trong năm 2023 tại các đơn vị trong các hoạt động sau: tiếp nhận, thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN; xác định BMNN và độ mật của BMNN; sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN; truyền nhận thông tin, tài liệu BMNN qua các dịch vụ viễn thông, Internet, mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử, truyền hình trực tuyến và thiết bị điện tử khác; điều chỉnh độ mật, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN.

Bên cạnh đó, Cục Tin học và Thống kê tài chính kiểm tra về công tác an toàn an ninh mạng. Nội dung kiểm tra căn cứ quy định liên quan đến tài khoản thông tin, máy tính của người dùng và người dùng tại Quy chế An toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính, ban hành theo Quyết định số 1013/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 19/5/2023.

Phạm vi, nội dung kiểm tra theo quy định tại Điều 15 Quy chế An toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính đối với toàn bộ máy tính trang bị cho cá nhân, đơn vị thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính đang được sử dụng (máy để bàn kết nối mạng, máy tính xách tay, máy soạn thảo bí mật nhà nước); máy tính kết nối vào vùng mạng của cục (máy tính của cá nhân mang đến cục, máy của nhân viên đối tác).

Thời gian kiểm tra từ ngày 29/1 đến ngày 23/2/2024./.