giz

Chủ tịch Vũ Bằng trao Giấy khen cho các cá nhân và tập thể của GIZ

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả phối hợp, hỗ trợ tích cực trong suốt 20 năm qua (từ 1994 đến 2014) của Chương trình cải cách Kinh tế vĩ mô của GIZ cho các đối tác Việt Nam như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hội nghị được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do GIZ thực thi tại Việt Nam dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). Đây cũng là một trong những chương trình đầu tiên mà GIZ tham gia tư vấn khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1993.

Ngay từ khi Chính phủ Việt Nam quyết định xây dựng thị trường vốn và các Sở Giao dịch chứng khoán, và có đề nghị Chính phủ CHLB Đức xem xét hỗ trợ kỹ thuật, năm 1994 Chính phủ Đức đã giao Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ, nay là GIZ) thực hiện nhiệm vụ này.

Khi đó, GTZ đã hỗ trợ tích cực cho các đơn vị chuẩn bị như Tổ công tác thị trường vốn của Bộ Tài chính, của TP. HCM và Ban thị trường vốn của Ngân hàng Nhà nước. Hỗ trợ kỹ thuật đã được tăng mạnh khi UBCKNN và 2 Sở GDCK được thành lập, tập trung trước hết cho thị trường cổ phiếu trong khuôn khổ cấu phần “Phát triển thị trường vốn”.

Từ năm 2006, thông qua hợp phần “Phát triển Hệ thống Tài chính” của Chương trình “Cải cách Kinh tế vĩ mô”, hoạt động hỗ trợ đặt trọng tâm phát triển thị trường trái phiếu, mà trước hết là trái phiếu chính phủ.

Trong những năm qua, GIZ đã hỗ trợ đào tạo được 650 lượt cán bộ hoạch định chính sách, quản lý và chuyên gia chủ chốt cho ngành chứng khoán Việt Nam. Trong đó, có hỗ trợ và tư vấn cho lãnh đạo cấp cao trong việc hình thành ý tưởng và lựa chọn mô hình thích hợp qua các chuyến khảo sát nước ngoài và tư vấn quốc tế.

GIZ đã tích cực đóng góp, tư vấn trong việc hình thành và phát triển khung pháp lý cho thị trường chứng khoán. GIZ hết sức tích cực trong việc hỗ trợ hình thành và phát triển sản phẩm mới, trong đó có các sản phẩm chứng khoán phái sinh, hỗ trợ hoạt động lưu ký, thanh toán chứng khoán, tiến tới phương thức thanh toán hiện đại thông qua đối tác trung tâm (CCP) và qua Ngân hàng Nhà nước, tăng thanh khoản cho thị trường nói chung với chương trình chuyển đổi trái phiếu.

Với sự chứng khiến của ông Hans-Joerg Brunner, Phó Đại sứ Đức và ông Jochem Lange, Giám đốc quốc gia GIZ, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao tặng giấy khen cho TS. Michael Krakowski, Cố vấn trưởng chương trình, cho tập thể và cán bộ Hợp phần “Phát triển Hệ thống Tài chính” để ghi nhận những đóng góp của GIZ và coi GIZ là “người bạn đồng hành đáng tin cậy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay từ những ngày đầu mới thành lập”.

Cảm ơn sự tin cậy, TS. Michael Krakowski đánh giá cao, quan hệ hợp tác có hiệu quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 2 Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cho ra đời nhiều sản phẩm quan trọng cho thị trường chứng khoán nói riêng, góp phần phát triển hệ thống tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam nói chung./.

Duy Thái