UBCKNN

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN và ông Dominic Sriven, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Dragon Capital ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật. Ảnh: SSC

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Đầu tư Dragon Capital đối với sự phát triển của thị trường Việt Nam những năm qua; đồng thời, tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai đơn vị trong việc hỗ trợ kỹ thuật sẽ góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm tới.

Ông Dominic Sriven, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Dragon Capital cảm ơn sự hỗ trợ và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong những năm qua đối với công tác xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán. Dragon Capital cũng tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong xây dựng, triển khai các nội dung mới và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, góp phần tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

N.A