hsx

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Nội dung của buổi tọa đàm chủ yếu trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong 03 quý đầu năm, triển vọng kinh doanh trong quý 4/2014 và năm 2015; phân tích những khó khăn của doanh nghiệp về vốn, lao động, nguyên liệu, thị trường đầu ra và cơ chế chính sách trong quá trình hoạt động.

Đây cũng là dịp Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết để làm cơ sở đánh giá việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, qua đó thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Đối với HSX, dưới góc độ là một cơ quan quản lý trực tiếp các doanh nghiệp niêm yết, thông qua tọa đàm này Sở cũng có cơ hội để tìm hiểu các vấn đề mà doanh nghiệp niêm yết quan tâm, từ đó có những hoạt động hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính minh bạch và lòng tin của công chúng đầu tư./.

Phương Lê