Đại hội thông qua kết quả năm 2020, với doanh thu hợp nhất đạt 3.667 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm trước đó. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 967 tỷ đồng. Còn nguồn thu từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết đạt 5.123 tỷ đồng (giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.594 tỷ đồng, giảm 23,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Một trong những nguyên nhân chính khiến doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh là do năm 2020 bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19. Toàn hệ thống VEAM có 13 công ty con, thì có 7 đơn vị báo lỗ và 6 đơn vị có lãi. Trong 7 đơn vị liên kết có 2 đơn vị lỗ và 5 đơn vị có lãi.

Được biết, khoản thu nhập tài chính mang về doanh thu, lợi nhuận chính cho VEA nhiều năm liền. Trong đó, VEAM là doanh nghiệp nhà nước với phần lớn lợi nhuận đến từ các công ty liên kết dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe máy và ôtô tại Việt Nam (bao gồm Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam).

Với kết quả đạt được, VEAM thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó dành khoảng 6.630 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 49,9%. Dự kiến thời gian chi trả trong quý III/2021.

Năm 2021 VEAM đặt mục tiêu doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2020, trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp đóng góp đạt 573,2 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ đạt 532,9 tỷ đồng. Ngược lại, chỉ tiêu doanh thu tài chính giảm 21% về còn 6.290 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, còn 5.930 tỷ đồng./.

Hồng Quyên