Việt Nam đã thực hiện 4 chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước