trả nợ

Ảnh minh họa

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, trong tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã ký kết 9 Hiệp định vay với tổng trị giá 1,167 tỷ USD. Đến hết tháng 7 năm 2015 có 31 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số tiền ký kết là 3,129 tỷ USD.

Trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 3.018 tỷ đồng, lũy kế đến 21/7/2015, tổng trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 39.127 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2015 không phát sinh khoản cấp bảo lãnh mới các dự án được Chính phủ bảo lãnh. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, chỉ cấp mới cho 1 dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan với trị giá là 510 triệu USD./.

Đức Minh