Cũng theo Bộ Công thương, Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc đã diễn ra ngày 22/12/2022 tại Hà Nội.

Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu năm 2023, kim ngạch song phương đạt 100 tỷ USD
Chế biến thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: TL

Các kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hàn Quốc vừa tuyên bố nâng cấp vào đầu tháng 12 năm 2022.

Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí nhiều phương hướng cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện về thương mại, công nghiệp, năng lượng.

Trong lĩnh vực thương mại, hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả chương trình hành động đã thống nhất nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương 100 tỷ USD vào năm 2023.

Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất tăng cường tạo thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường, tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản, thực phẩm của nhau; thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội thảo giao thương, các đoàn tham dự hội chợ tổ chức ở mỗi nước; thiết lập một khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; nghiên cứu chung để thiết kế một dự án hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực dịch vụ phân phối.

Hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương và hợp tác thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật sớm thảo luận, thống nhất kế hoạch hành động triển khai Biên bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu được Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ký ngày 5/12/2022.

Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đối với việc mở rộng thương mại và đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2023.