Thông tin về Gói mua sắm:

- Tên Gói: “Thuê phần mềm lưu ký giám sát của VietinBank”.

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank; số 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian nhận Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ ngày 11/5/2021 đến ngày 18/5/2021 tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí; Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, Phòng Trung tâm Dữ liệu, tầng 1, 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 30 phút ngày 18/5/2021 tại VietinBank, tòa nhà Mipec, tầng 9, phòng Chuyên gia 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

VietinBank sẽ tiếp nhận yêu cầu báo giá của các nhà cung cấp, so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được mời đến thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank