Kính mời đại diện đơn vị hoạt động sản xuất chế biến có năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam tham gia chào giá cụ thể như sau:

1.Thông tin về Phiên chào giá:

1.1. Tên hàng hóa thuê gia công: Tinh quặng thiếc.

+ Quy cách: Hàng đóng bao Jumbo (khối ≈ 1.000kg/bao)

+ Số lượng: 80 tấn khô ±5%.

+ Hàm lượng: Sn ≈ 55%.

1.2 Tên hàng hóa trả sau gia công: Thiếc thỏi.

+ Quy cách: Hàng dạng thỏi (trọng lượng 25kg±0,5)

+ Hàm lượng: ≥ 99,75%Sn; Tổng tạp chất ≤ 0,25% theo các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Cu = 0,030%max; Pb = 0,060%max; As = 0,060%max; Bi = 0,060%max; Fe = 0,040%max; Sb = 0,030max.

2. Địa điểm nhận hàng gia công:

+ Tinh quặng thiếc giao tại kho Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên (địa chỉ Tổ dân phố số 3, phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

3. Thời gian thực hiện gia công: Hoàn thành trước ngày 15/10/2023

4. Địa điểm trả hàng thành phẩm: Tại kho bên gia công sau khi hết thời gian thực hiện gia công tại mục 3.

5. Các thông tin khác liên quan đến phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá

Từ 08h00’ngày 24/8/2023 đến 16h00’ngày 06/9/2023 (trừ ngày nghỉ), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên –Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Khi đến nhận hồ sơ đề nghị Quý khách xuất trình Giấy giới thiệu.

7. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin về phiên chào giá gia công thiếc được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam và website Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.