Ngày 13/10, Tạp chí Forbes Việt Nam đã họp báo công bố việc tổ chức lễ vinh danh các DN thuộc danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014” do Forbes Việt Nam xếp hạng. Bên cạnh đó, một buổi thảo luận bàn tròn với chủ đề “Những thách thức trong quản trị doanh nghiệp” cũng sẽ diễn ra tại buổi lễ.

Theo ban tổ chức, những DN được chọn là những DN có kết quả kinh doanh vượt trội trong 12 ngành, có vị thế chủ đạo trên thị trường; có tăng trưởng doanh thu trung bình trong năm 2013 là 7%, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình 23%; được Forbes Việt Nam chọn ra theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn cầu, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam.

Cụ thể, dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của tất cả các công ty niêm yết trên HSX và HNX tính đến ngày 31/12/2013, Forbes Việt Nam đã lựa ra những DN có vốn hóa thị trường tối thiểu 300 tỷ đồng, doanh thu trên 150 tỷ đồng, có lãi; thị giá cổ phiếu tính theo giá đóng cửa ngày 25/4/2014.

Những DN này sau đó được tuyển chọn thêm 2 lượt nữa dựa trên kết quả tính điểm theo 5 tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận bình quân trên vốn (ROC), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên cổ phiếu (EPS) từ năm 2009 đến năm 2013, đặc biệt xem xét kết quả năm 2013./.


Đỗ Doãn