toyota

Do tiêu thụ tốt, nên Công ty Toyota Việt Nam đã đóng góp một nguồn thu lớn cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TL.

Năm 2014, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được Trung ương giao dự toán thu 14.398 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, thu nội địa đạt 14.964 tỷ đồng, bằng 104% dự toán, tăng 15% (so với cùng kỳ năm 2013); Ước thực hiện cả năm đạt 17.500 tỷ đồng, bằng 122% dự toán và 111% (so với thực hiện năm 2013).

Có 12/13 chỉ tiêu thu nội địa dự kiến đạt và vượt dự toán năm 2014.

Cụ thể, thu từ khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, đến hết tháng 10 đạt 12.893 tỷ đồng, bằng 101% dự toán và tăng 16%; ước cả năm khu vực này sẽ đạt mức 15.164 tỷ đồng, bằng 118% dự toán và tăng 13%.

Có hai công ty đóng góp số thu lớn, ổn định là: Công ty Toyota Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam. Hai DN này đã có mức tiêu thụ tăng mạnh trong 10 tháng qua, do nhiều mẫu mã mới đã được tung ra thị trường, cạnh tranh với xe ôtô giá rẻ.

“Nếu như những tháng đầu năm cả hai công ty tiêu thụ ôtô các loại gần 3.000 xe/tháng, thì từ tháng 6 trở đi lượng xe tiêu thụ đều trên 3.500 xe/tháng, thậm chí trong tháng 10 còn tiêu thụ trên 4.000 xe/tháng”- ông Doãn Tiến An cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, hai công ty Toyota và Honda đã hết thời gian được ưu đãi về thuế TNDN (với thuế suất phải nộp là 15% và 10%), đã chuyển sang nộp thuế TNDN theo thuế suất phổ thông là 22%, nên thuế TNDN từ hai công ty này tăng cao hơn so với các năm trước.

Số thu từ các DNNN trung ương đạt 151,8 tỷ đồng, đạt 105% dự toán và tăng 35%; ước cả năm đạt 176 tỷ đồng, đạt 122% dự toán và tăng 39%. Một số DN thu nộp cao như: Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc 51,5 tỷ; Viễn thông Vĩnh Phúc 17,5 tỷ đồng.

Thu từ các DNNN địa phương đạt 57,5 tỷ đồng, bằng 105% dự toán và tăng 35%; ước cả năm thu đạt 65,6 tỷ đồng, đạt 119% dự toán, tăng 13%.

Với khu vực ngoài quốc doanh, thực hiện 10 tháng đạt 665,4 tỷ đồng, đạt 238% dự toán và bằng 96% (so với cùng kỳ); ước cả năm thu đạt 775 tỷ đồng, bằng 277% dự toán và bằng 94% (so với thực hiện năm 2013).

Sở dĩ lĩnh vực này vượt cao so với dự toán là do khi lập dự toán, các công ty thuộc Tập đoàn Gạch Vĩnh Phúc chuyển sang khối các DN FDI (do Thái Lan mua cổ phần của công ty) và dự toán khu vực ngoài quốc doanh được điều chỉnh thấp xuống.

Các khoản thu khác như: Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 275 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường hơn 63,3 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 19,5 tỷ đồng... Những khoản thu này tăng trưởng từ 2% - 56% so với cùng kỳ./.

Nhật Minh