đăng kiểm xe

Ảnh: TL.

Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh cho biết, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, tất cả các khoản thu phí đường bộ phải nộp vào ngân sách. Vì vậy, đoàn giám sát Quốc hội cho rằng, hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ chưa phù hợp với quy định mới của pháp luật nên kiến nghị xem xét lộ trình bỏ quỹ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất, Thường vụ Quốc hội chưa có kết luận về việc này, sau khi Thường vụ Quốc hội có nghị quyết giám sát thì các cơ quan liên quan sẽ căn cứ vào nghị quyết để thực hiện các bước tiếp theo.

Theo ông Minh, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đã được quy định theo Luật Phí và lệ phí. Như vậy, việc bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ không có nghĩa là không phải đóng phí sử dụng đường bộ. Việc bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ chỉ mang tính chất sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động, phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành.

“Việc đóng phí sử dụng đường bộ của người dân và doanh nghiệp vẫn thực hiện theo luật và tiếp diễn bình thường tại các trung tâm đăng kiểm. Phí sử dụng đường bộ sẽ được Cục Đăng kiểm tổng hợp nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Luật Phí và lệ phí” - ông Minh nhấn mạnh./.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện hiểu đúng và nghiêm túc chấp hành quy định về nộp phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo Luật Phí và lệ phí, từ 1/1/2017 toàn bộ số phí sử dụng đường bộ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, không nộp về tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương như giai đoạn năm 2013 - 2016. Sau đó, kinh phí sử dụng cho công tác bảo trì, duy tu hệ thống giao thông đường bộ được ngân sách nhà nước phát trở lại cho Quỹ Bảo trì đường bộ. Do quỹ trở thành bên trung gian, nên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị bỏ.

Văn Nam - Trí Dũng