Xếp hạng tín nhiệm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Xếp hạng tín nhiệm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc xác định hệ số tín nhiệm, nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá khả năng tài chính, khả năng thanh toán nợ của đối tượng được định mức tín nhiệm, của sản phẩm tài chính được định mức tín nhiệm, cũng như những rủi ro có liên quan.

Tạo thói quen sử dụng dịch vụ cho doanh nghiệp

Ngày 16/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức hội thảo Phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN) tại Việt Nam. Sự kiện thuộc thuộc chuỗi các hội nghị của Bộ Tài chính nhằm phổ biến, đào tạo và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), các đối tượng tham gia thị trường tài chính về hoạt động XHTN tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, để phát triển hoạt động XHTN tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP về dịch vụ XHTN, trong đó quy định đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ, công bố thông tin của tổ chức XHTN.

Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có quy định cụ thể về các trường hợp DN phát hành trái phiếu ra công chúng phải được XHTN và lộ trình thực hiện; đồng thời khuyến khích các DN phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ sử dụng dịch vụ này nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường TPDN. Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu gắn các quy định về kết quả XHTN với các quy định về phân loại, tiêu chí đầu tư đối với một số tổ chức tài chính đặc thù hoặc sử dụng kết quả XHTN khi tính các chỉ tiêu an toàn vốn, tài sản của các tổ chức trên thị trường tài chính.

“Với vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường tài chính, DN xếp hạng tín nhiệm được thiết lập ở hầu hết các nước có thị trường vốn, thị trường chứng khoán phát triển và mới nổi, trong đó các nước thuộc ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia đều đã có DN xếp hạng tín nhiệm trong nước. Tại Việt Nam, với khung khổ pháp lý đã được hoàn thiện đầy đủ, Bộ Tài chính sẽ lựa chọn để cấp phép cho các DN tốt nhất hoạt động tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục tổ chức các hội thảo để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng DN trong việc sử dụng XHTN khi phát hành trái phiếu” – ông Nguyễn Hoàng Dương nói.

Xem xét cấp phép cho tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, các tổ chức xếp hạng quốc tế S&P, Moody’s và tổ chức XHTN Fiin của Việt Nam đã trình bày về vai trò của tổ chức XHTN trên thị trường tài chính; phương pháp, quy trình thực hiện xếp hạng tín nhiệm; các yếu tố ảnh hưởng đến định mức tín nhiệm của DN; các nội dung cần lưu ý để cải thiện bậc xếp hạng và tác động của kết quả XHTN đối với quyết định của NĐT. Các chuyên gia cùng các đại diện các DN trao đổi, thảo luận về vai trò của XHTN với sự phát triển thị trường TPDN, phương pháp, quy trình XHTN với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín, lợi ích của DN khi phát hành trái phiếu có sử dụng dịch vụ XHTN… Nhìn chung, các nội dung thảo luận đã thông tin đầy đủ về phát triển hoạt động XHTN tại Việt Nam và nâng cao nhận thức của thị trường đối với hoạt động này.

Chia sẻ về lợi ích của hoạt động XHTN, ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, phát triển dịch vụ XHTN là một trong những bước đi quan trọng để thúc đẩy phát triển thị trường tài chính, thị trường TPDN, hỗ trợ các DN huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt khi thị trường TPDN bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển ở cấp độ cao hơn, cần thiết phải thành lập các tổ chức XHTN uy tín, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường.

“Cho đến nay, mới chỉ có hai DN của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và đang triển khai cung cấp dịch vụ XHTN trên thị trường. Theo Quy hoạch phát triển dịch vụ XHTN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN cho tối đa năm DN nữa. Trong khi đó, Bộ Tài chính cũng đã nhận được đề nghị quan tâm của một số tổ chức XHTN quốc tế có uy tín và sẽ xem xét, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết.

Giai đoạn thiết lập thị trường xếp hạng tín nhiệm ở các nước

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình thiết lập thị trường xếp hạng tín nhiệm ở các nước đều trải qua các giai đoạn: ban hành khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, thành lập một số doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm trong nước, quy định bắt buộc các tổ chức khi huy động vốn trên thị trường phải được định mức tín nhiệm. Việc phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cũng là cơ sở để các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi các quy định về an toàn vốn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm theo hướng phân biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng và trái phiếu doanh nghiệp không được xếp hạng, qua đó khuyến khích các nhà đầu tư ưu tiên đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm tốt.

Đỗ Doãn