Cụ thể, Công ty cổ phần Bách Hưng Vương bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như: báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Osaka Garden, do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: báo cáo tài chính bán niên 2023; báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023.

Cùng với đó là các báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023… và một số văn bản khác./.