Theo đó, YEG vừa có văn bản gửi đến cổ đông để lấy ý kiến về một số nội dung dự kiến trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới. Thời gian tiến hành lấy ý kiến cổ đông được thực hiện từ ngày 9/12 - 20/12/2022.

Trong đó, Hội đồng quản trị của YEG dự trình đại hội đồng cổ đông không tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty với lý do phương án phát hành cổ phiếu không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và của thị trường.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 6/2022 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ YEG. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán tại thời điểm đại hội là 78,6 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000/cổ phiếu. Số tiền YEG thu được từ đợt phát hành lên đến 786,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay YEG đã đưa ra đề xuất đầu tư vào 2 công ty là Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (Netlink) và Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (Y1D). Đây là hai công ty con từng thuộc YEG nhưng đã thoái toàn bộ vào cuối năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do YEG cần giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch gửi cổ đông, YEG sẽ mua lại 7,3 triệu cổ phần Y1D từ bà Phạm Thị Minh Hằng và ông Nguyễn Anh Khoa với tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 128,7 tỷ đồng, tương đương 35% vốn điều lệ tại Y1D. Trong đó YEG chi 119,5 tỷ mua lại toàn bộ 3,6 triệu cổ phần của bà Phạm Thị Minh Hằng, tương đương 32,5% vốn điều lệ và trả 9,1 tỷ mua lại 281.250 cổ phần từ ông Nguyễn Anh Khoa.

Bên cạnh đó, YEG dự kiến nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Netlink, với tổng giá trị 103 tỷ đồng. Được biết, Yeah1 được ủy quyền đàm phán đối tượng sở hữu phần vốn góp tại Netlink để thực hiện nhận chuyển nhượng./.