Đánh giá, xếp hạng hơn 74 nghìn DN

Đánh giá thực trạng công tác QLRR thời gian qua, ông Quách Đăng Hòa, Trưởng ban Quản lý rủi ro cho biết, hiện Tổng cục Hải quan đã xây dựng, vận hành 09 hệ thống thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan. Đồng thời phân công, phân cấp nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện thu thập, cập nhật thông tin vào hệ thống, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin trong phạm vi toàn ngành, phục vụ thông quan điện tử và các hoạt động nghiệp vụ khác.

Bên cạnh đó, Ngành cũng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan như triển khai 06 Thông tư liên tịch, hệ thống thông tin một cửa quốc gia, thông tin e-Manifest, cung cấp thông tin cho cộng đồng DN,…

Toàn Ngành cũng đã xây dựng 815 hồ sơ rủi ro để chia sẻ, phục vụ thiết lập tiêu chí lựa chọn kiểm tra và xác định trọng điểm trong các hoạt động nghiệp vụ.

Hiện nay, toàn quốc có khoảng 51.575 DN đang hoạt động, ngành Hải quan đã thu thập, cập nhật 28.106 hồ sơ DN, thường xuyên theo dõi cập nhật danh sách DN giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, cưỡng chế thuế, nợ thuế với 239 DN. Đánh giá tuân thủ, xếp hạng DN để phục vụ áp dụng chế độ chính sách và áp dụng các biện pháp quản lý đối với 74.512 DN. Theo dõi, lập hồ sơ 200 DN trọng điểm cấp Tổng cục và 800 DN trọng điểm cấp Cục.

Ngoài ra, Tổng cục còn triển khai các chương trình quản lý DN theo các lĩnh vực rủi ro như: Hủy tờ khai, tạm nhập tái xuất, hoàn thuế GTGT,…

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, lực lượng chuyên trách QLRR đi vào hoạt động từ 2006, đến nay đã từng bước được kiện toàn theo mô hình 3 cấp, với 848 cán bộ công chức. Hầu hết đội ngũ này được trang bị kiến thức cơ bản về QLRR và một phần được đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.

Bên cạnh đó, ông Quách Đăng Hòa cũng đánh giá, công tác QLRR thời gian qua bộc lộ những hạn chế, bất cập không nhỏ. Hệ thống quy định pháp luật và nghiệp vụ QLRR với lĩnh vực giám sát hải quan, hành lý của hành khách XNC chưa rõ ràng. Công tác thu thập xử lý thông tin đang bị phân tán, chồng chéo, thiếu tính chuyên sâu và liên thông giữa các cấp, các đơn vị. Phối hợp, trao đổi thông tin giữa ngành Hải quan và các cơ quan liên quan còn nhiều bất cập…

Đại diện các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham gia hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh những bất cập này, nhằm tăng cường hiệu quả công tác QLRR trong thời gian tới. Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề tổ chức bộ máy, tiêu chí cán bộ chuyên trách QLRR, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ; tăng cường công tác thu thập, trao đổi, xử lý thông tin, đánh giá tuân thủ DN; mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị chuyên trách QLRR cấp Cục với các Chi cục Hải quan…

QLRR là xương sống trong quản lý hải quan hiện đại

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác QLRR, Phó Tổng cục trưởng THCQ Hoàng Việt Cường yêu cầu tất các các đơn vị trong ngành cần thống nhất quan điểm QLRR đóng vai trò xương sống trong quy trình thủ tục hải quan hiện đại, phải tập trung xây dựng và phát triển công tác này.

Phó Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh khi áp dụng QLRR phải quán triệt nguyên tắc là mọi hoạt động của cơ quan hải quan lẫn DN đều phải phân tích rủi ro và có biện pháp kiểm soát.

Các đơn vị cần tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động QLRR và nâng cao hiệu quả đánh giá, quản lý tuân thủ DN. Trước mắt, tập trung đánh giá tuân thủ đối với 3072 DN chiếm tỉ lệ 80% kim ngạch XNK và số thu thuế của cả nước.

Bên cạnh đánh giá DN, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị nâng cao tỉ lệ phát hiện vi phạm qua công tác QLRR, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để tháo gỡ.

Những đề xuất, kiến nghị của các Cục Hải quan tỉnh thành phố về công tác cán bộ được Phó Tổng cục trưởng hoàn toàn đồng tình và yêu cầu các địa phương chủ động trong rà soát, bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí công tác QLRR.

Phó Tổng cục trưởng giao Trưởng ban QLRR trong thời gian tới lập kế hoạch thực hiện các công việc từ nay đến cuối năm 2014 với mục tiêu và thời hạn cụ thể, kiểm tra các Cục Hải quan địa phương trong thực hiện công tác QLRR nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là khi toàn ngành đang cải cách hành chính mạnh mẽ như hiện nay./.

Tại hội thảo, ông Numaguchi - chuyên gia về QLRR của Hải quan Nhật Bản cho biết, thời gian qua, ông đã thực hiện một cuộc khảo sát tại 8 Cục Hải quan tỉnh, thành phố của Việt Nam. Qua đó, ông đã đưa ra một số khuyến nghị với Tổng cục Hải quan, trong đó nhấn mạnh công tác QLRR cần tập trung giải quyết các vấn đề như thu thập, xử lý thông tin; xây dựng hồ sơ DN, xếp hạng DN; tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác QLRR. Ông Numaguchi cho rằng, Tổng cục Hải quan cần tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn chuyên sâu về QLRR cho cán bộ trong ngành. Bên cạnh đó, chú trọng trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; cải tổ bộ máy QLRR các cấp để tăng cường hiệu quả hoạt động, nhất là trong bối cảnh Hải quan Việt Nam đang đưa vào vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Theo customs.gov.vn