Chủ tịch Vũ Bằng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng phát biểu như vậy tại Hội Nghị tham vấn Sáng kiến Quản trị công ty khu vực Đông Nam Á lần thứ hai tại Hà Nội, do UBCKNN và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng phối hợp tổ chức ngày 12 và 13/5/2015.

Hội nghị này bao gồm phiên khai mạc và 7 phiên thảo luận, chủ yếu tập trung thảo luận và xác định các phản hồi chính sách đối với sự tham gia của cổ đông, quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước và việc cưỡng chế thực thi các tiêu chuẩn quản trị công ty tại Việt Nam. Đồng thời, Hội nghị cũng thảo luận về tình hình hội nhập thị trường vốn của các nước trong khu vực, những biện pháp để giảm bớt khoảng cách giữa các nước thành viên, những trở ngại quan trọng còn tồn tại cần được xử lý để hài hòa hóa các quy định quản lý giữa các thành viên ASEAN.

Các đại biểu tại Hội nghị cho rằng, trong những năm gần đây, thị trường vốn của Việt Nam phát triển nhanh chóng với hàng trăm công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khuôn khổ pháp lý và quản lý cũng phát triển nhanh chóng với việc sửa đổi và ban hành các quy định mới để cải thiện tiêu chuẩn quản trị công ty, trong đó có các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, vấn đề này hiện còn rất nhiều thách thức. Các công ty vẫn còn có những thiếu sót trong việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty cũng như việc tham gia của các cổ đông còn yếu, tình hình quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước vẫn bị đánh giá là thiếu rõ ràng so với tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, cùng với nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế, trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng thương mại lớn sẽ được đưa vào niêm yết, đăng ký giao dịch, quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.

Kết quả đánh giá của các tổ chức quốc tế cho thấy, Việt Nam có tiến bộ về quản trị công ty, Tuy nhiên, với Việt Nam, yêu cầu hình thành nền tảng quản trị công ty tốt đang cấp bách và phải được thúc đẩy ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, không chỉ là thị trường vốn.

“Vấn đề này ngày càng cấp thiết khi Việt Nam đang phải nhanh chóng và chủ động tham gia hội nhập sâu và rộng hơn nữa vào nền kinh tế khu vực và quốc tế”, Chủ tịch Vũ Bằng nhấn mạnh./.

Tin và ảnh: Duy Thái