tc

Bộ TN&MT tổ chức họp báo cung cấp một số thông tin thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành trong quý II/2018. Ảnh: H.Q

Ngày 17/7, Bộ TN&MT đã cung cấp một số thông tin về hoạt động của ngành trong quý II/2018 tới các cơ quan báo chí.

Theo đại diện của Bộ TN&MT, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành này trong năm nay đã có nhiều đổi mới từ khâu xác định nội dung thanh tra, tổ chức tập huấn, đến công tác phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương. Hiện bộ này đang triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm, khi tính đến thời điểm hiện tại đã giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng thời, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực môi trường, trong đó để xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư, kinh doanh; công bố phương án cắt giảm 38/74 hàng hóa sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.

Cùng với đó, Bộ TN&MT đã thực hiện chỉ đạo điều hành kết nối môi trường mạng, từng bước thực hiện giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 thủ tục hành chính, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 thủ tục hành chính đã kết nối với Cổng thông tin NSW).

6 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trong đó giảm 161 đầu mối cấp phòng; hoàn thành tinh giảm biên chế đợt 1 năm 2018 với 42 viên chức, người lao động thuộc bộ./.

Hồng Quyên