Đây là những vấn đề quan trọng mà Bộ Tư pháp triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm, được công bố tại cuộc họp báo về công tác tư pháp quý III/2014 vừa diễn ra sáng nay (16/10).

Tại buổi họp báo, ông Trần Tiến Dũng, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp đã thông qua kết quả công tác tư pháp quý III và 9 tháng đầu năm 2014. Theo đó, trong quý III/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định 77 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), góp ý 281 dự thảo văn bản, đề án; việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có xu hướng giảm.

Bộ Tư pháp cũng đã kiểm tra 1.746 VBQPPL, kết quả phát hiện 561 văn bản có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, trong đó có 113 vi phạm về nội dung; 5 văn bản vi phạm về thẩm quyền còn lại là các văn bản có sai sót khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phát hiện những dấu hiệu vi phạm trong 561 VBQPPL vừa nêu, Cục phó Cục kiểm tra VBQPPL cho rằng, có 4 vi phạm chủ yếu thường gặp đó là vi phạm căn cứ, vi phạm thẩm quyền, vi phạm nội dung và thể thức trình bày. Tất cả các vi phạm này đều có tác động rất lớn đến xã hội. Trong đó, vi phạm về nội dung là phổ biến và nghiêm trọng hơn cả. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ vi phạm về nội dung đã có sự cải thiện chiếm 6% so với các năm trước (chiếm khoảng 10%).

Cùng với đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) có bước khả quan và vào cuộc sâu hơn. Kết quả các Bộ, ngành đã hoàn thành đơn giản hóa 115 TTHC, nâng tổng số TTHC đã hoàn thành phương án thực thi đơn giản hóa lên 4.169/4.712 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề (chiếm 88,4%). Tuy nhiên hiện vẫn còn 592 TTHC chưa hoàn thành.

Cũng theo đại diện Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 43/NĐ-CP của Chính phủ đã đưa ra các giải pháp cải cách TTHC, tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ liên quan đến quy định và thực hiện TTHC. Nếu được thực thi đầy đủ, dự kiến Nghị quyết sẽ góp phần giảm thiểu tối đa các TTHC, cụ thể các dự án giảm 12/33 thủ tục; thời gian thực hiện sẽ giảm từ 155 – 865 ngày làm việc xuống còn khoảng 80 – 385, tiết kiệm khoảng 50% thời gian thực hiện TTHC.

Việc cắt giảm TTHC cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp những tháng cuối năm 2014. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân doanh nghiệp như: thuế, hải quan, đất đai, xây dựng; thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC ngay từ khâu soạn thảo VBQPPL; tập trung đôn đốc thực hiện bài bản Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ./.

Mai Đan