Trong đó, có 19 công ty vi phạm về quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, quảng cáo sai sự thật so với thực tế sản phẩm, quảng cáo khi chưa được cấp phép… Và 1 công ty bị xử phạt do vi phạm về chất lượng.

Trong đó có 1 công ty bị phạt mức 40 triệu đồng, mức 25 triệu đồng 5 công ty, mức 20 triệu đồng 4 công ty, mức 15 triệu đồng 3 công ty; mức phạt 10 triệu đồng có 6 công ty và mức phạt 8 triệu đồng có 1 công ty.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền còn có hình thức xử phạt bổ sung là thu hồi một giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Các công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm. Công ty vi phạm về chất lượng phải thu hồi sản phẩm vi phạm.

Thời gian tới, Cục ATTP sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra trong tháng hành động vì ATTP. Đồng thời, phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Và Cục sẽ tiến hành công bố công khai các cơ sở vi phạm theo quy định./.

Tuấn Linh