Đây là 3 doanh nghiệp đầu tiên triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm tải lệnh giao dịch cho sàn HOSE. Hiện HOSE cũng có thông báo về ngày giao dịch cuối cùng đối với SSC và BBC.

Media