Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được hỗ trợ 3,5 tỷ đồng xây dựng NTM. Ảnh minh họa

Số tiền này được phân bổ cụ thể gồm: xã Thanh Chăn, tỉnh Điện Biên 5,5 tỷ đồng; 4 xã thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kiên Giang mỗi xã được phân bổ 3,5 tỷ đồng; 2 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng và Trà Vinh phân bổ mỗi xã 3 tỷ đồng; xã Tân Thịnh, tỉnh Bắc Giang 2,5 tỷ đồng; xã Tân Lập, tỉnh Bình Phước 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã bổ sung có mục tiêu 30 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2013 cho xã Mường Canh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các công trình dự án của xã để ưu tiên phân bổ kinh phí cho các dự án quan trọng, cấp bách trực tiếp phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trong xã theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 813/TTg-KTTH để làm căn cứ tổ chức thực hiện./.

Huyền Trang