4 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 1,132 tỷ USD vốn FDI
4 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 1,132 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: TL

Trong đó, đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD; bổ sung tăng vốn đầu tư 47 dự án với 79 triệu USD và nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 65 lượt, đạt 45 triệu USD.

Riêng trong tháng 4/2024, TP. Hà Nội có 20 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 103,9 triệu USD; 14 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư 57,4 triệu USD; có 27 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, với số vốn đạt 15,5 triệu USD.

Cũng trong tháng 4, TP. Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 2.514 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023; vốn đăng ký đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24%; có 758 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14%; có 1.878 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 16% và 269 doanh nghiệp giải thể, giảm 13%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, TP. Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 9,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 97,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Có 4,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 10%; hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24% và 1,4 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 12%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn./.