Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, việc triển khai thực hiện Quyết định sẽ góp phần hỗ trợ cho khoảng 40 nghìn hộ nghèo của 14 tỉnh khu vực miền Trung bị ảnh hưởng của lũ, lụt có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có điều kiện để vươn lên thoát nghèo và từng bước có cuộc sống ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ.

QD 48
Bộ trưởng Bộ Xây dựng (ngoài cùng bên trái) đi thăm nhà ở vượt lũ. Ảnh: Bộ Xây dựng

Quyết định có 11 điều quy định về các vấn đề chủ yếu như: Đối tượng và phạm vi áp dụng; Mức hỗ trợ, mức vay để xây dựng nhà ở; Nguồn vốn thực hiện; Cách thức thực hiện; Thời gian và tiến độ thực hiện;...

Cụ thể, đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ độc lập có thời gian tách hộ đến thời điểm Quyết định có hiệu lực tối thiểu 2 năm, chưa có nhà ở kiên cố có sàn cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà và không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Về mức hỗ trợ: đối với hộ gia đình thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Về mức vay: hộ gia đình thuộc diện đối tượng có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

Nguồn vốn thực hiện chương trình gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn vay ưu đãi, vốn huy động từ “Quỹ vì người nghèo”, vốn huy động từ cộng đồng và đóng góp từ hộ gia đình, vốn lồng ghép từ các chương trình, mục tiêu khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014, thời gian thực hiện trong 3 năm (2014-2016), với số lượng hồ sơ khoảng 40.000 hộ./.

Thiện Trần