Hồ Chi minh

Thu hút vốn FDI của TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 340 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 374,79 triệu USD; có 91 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 346,47 triệu USD.

Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 915 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp Thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 1,15 tỷ USD.

Như vậy, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, quý II năm 2017 Thành phố thu hút được 2,15 tỷ USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ).

Cũng theo UBND Thành phố, trong số các dự án FDI cấp mới, trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn đầu tư nhiều nhất (33,1%) với 124,07 triệu USD; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 29,4% với 110,29 triệu USDỹ; thông tin và truyền thông chiếm 15% với 56,23 triệu USD; hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 10,76% với 40,33 triệu USD.

Nếu tính quốc tịch nhà đầu tư, Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (26,9%) với 101,09 triệu USD; tiếp theo là Nhật Bản chiếm 14,1% với 52,84 triệu USD; Malaysia chiếm 12,1% với 45,3 triệu USD; Singapore chiếm 11,1% với 41,5 triệu USD.

Theo dangcongsan