Hà Nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội hỗ trợ đại lý hải quan hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, có 2 doanh nghiệp (DN) có trụ sở tại Hà Nội và 2 DN tại TP. Hồ Chí Minh được Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Đó là Công ty cổ phần tiếp vận AVC Việt Nam (địa chỉ: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) Công ty TNHH ARI Việt Nam (địa chỉ: quận Thanh Xuân, Hà Nội); Công ty cổ phần đường song Việt Nam (quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Logistics và thương mại VSHIP (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sao Kim ASA (địa chỉ: huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Havina (địa chỉ: huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ninh Phát (địa chỉ: huyện Tiên Du, Bắc Ninh) kể từ trung tuần tháng 1/2021.

Việc công nhận đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn các tỉnh, thành phố của cơ quan hải quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, kê khai, hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu, thực hiện nghĩa vụ thuế, thông quan nhanh hàng hóa./.

Ngọc Linh