7 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 32 tỷ USD