Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), tổng vốn đầu tư 2014 - 2020 thực hiện đề án khoảng 74,1 nghìn tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước là 6,5 nghìn tỷ đồng; khu vực tư nhân (chủ yếu từ doanh nghiệp và người chăn nuôi) là 66,9 nghìn tỷ đồng; tổ chức quốc tế là 700 tỷ đồng.

Khái toán hiệu quả đầu tư cho cả ngành chăn nuôi, Cục chăn nuôi cho biết, tổng giá trị sản xuất toàn ngành tính theo thời giá năm 2012 đến năm 2020 đạt khoảng 6.600 nghìn tỷ đồng. Giá trị tăng thêm sau đầu tư là 88 nghìn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/tổng đầu tư là 19%.

Khái toán về hiệu quả kinh tế của chuyển đổi tỷ trọng chăn nuôi gia cầm. Trong giai đoạn 2013-2010, mỗi năm nước ta tiết kiệm được khoảng 415 tỷ đồng, tương đương 19,7 triệu USD nếu chuyển đổi thành công 9% sản lượng thịt lợn hơi sang thịt gia cầm…

Việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu sẽ cũng cấp cơ bản đủ sản phẩm thịt, trứng, sữa có chất lượng và an toàn thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội và hướng tới xuất khẩu. Cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp, chế biến thực phẩm. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Đặc biệt, sẽ duy trì mức tăng trưởng về giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 5-6%/năm và tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 35 - 37% năm 2020. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt xẻ bình quân 4-5%/năm và đạt hơn 3.000 tấn thịt xẻ năm 2020..../.

Phúc Nguyên