Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, bao gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (300 tỷ đồng), 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 290 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-8,35%/năm. Kết quả, huy động được 90 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2015).

Còn các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 5.039,30 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh./.

D.T