Trên sàn chứng khoán, tính từ đầu tháng 5 đến nay, cổ phiếu AAV Group có đến 8 phiên tím. Tại phiên ngày 28/5, cổ phiếu AAV ghi nhận phiên thứ 8 tăng trần khi đóng cửa tại vùng giá 7.000 đồng/cổ phiếu cùng khối lượng lớn.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính quý I/2024, AAV ghi nhận kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 98,2% so với quý I/2023. Trong đó, doanh thu bán hàng là 1,1 tỷ đồng (giảm 98,3%) và doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư là 49,8 triệu đồng.

AAV Group kinh doanh ra sao khi có 8 phiên tím trên sàn chứng khoán?
AAV không những có kết quả kinh doanh quý I/2024 không mấy khả quan mà còn thua lỗ trong năm 2023. Ảnh: AAV.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh từ 65,8 tỷ đồng xuống còn 451 triệu đồng, tương đương giảm gần 99,3%. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 749 triệu đồng, giảm 68,3%.

AAV đã cắt giảm nhiều chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí lãi vay giảm mạnh 98,7% so với năm trước, còn 32 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 6,1% và 17%, xuống còn 299 triệu đồng và 3,8 tỷ đồng.

Dù đã giảm chi phí, AAV vẫn ghi nhận mức lỗ ròng hơn 3,34 tỷ đồng trong quý I/2024, tương đương mức lỗ cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tính từ cuối năm 2022 tới nay, doanh nghiệp đã kinh doanh thua lỗ 6 kỳ liên tiếp. Ngoài ra, với kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2023, cổ phiếu AAV đã bị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh báo ngay trong đầu tháng 4.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của AAV đạt 909 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 65,4% tổng tài sản, đạt 594,9 tỷ đồng, giảm 73,9 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 36% còn 417 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 60% còn 103 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 65 tỷ đồng, tương đương tăng 26% so với đầu năm, với tài sản dở dang dài hạn đạt 176,6 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của AAV là 132,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 82,1 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 50,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty CP AAV Group tại quý IV/2023 cũng có kết quả kinh doanh thua lỗ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của AAV Group là âm 4,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2023 là âm 4,7 tỷ đồng. Cả năm 2023, AAV Group lỗ 17,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 16,9 tỷ đồng.