Đây là bước phát triển mới của sản phẩm “Kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013”, được thiết kế nhằm mang lại giải pháp bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm nếu chẳng may mắc phải bệnh nan y làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình.

“Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y” tập trung vào việc hỗ trợ chi phí điều trị ngay từ những giai đoạn đầu tiên của bệnh; “Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y” chi trả lên đến 300% mệnh giá của quyền lợi bảo hiểm.

Ngày nay, phần lớn các bệnh nan y đều có thể chữa khỏi nhưng cần thời gian điều trị dài và với chi phí điều trị tốn kém, đặc biệt là khi cần phải điều trị ở nước ngoài, khiến tài chính gia đình có nguy cơ bị cạn kiệt. Hai quyền lợi bảo hiểm dành cho bệnh nan y mới ra mắt thể hiện cam kết của ACE life luôn sát cánh cùng người tham gia bảo hiểm đấu tranh chống lại bệnh nan y thông qua những giải pháp bảo hiểm đầy sáng tạo./.

H.C