Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.452 tỷ đồng. Trong đó, Angimex góp 50 tỷ đồng, tương đương 20% vốn tự có của dự án; một đối tác là Công ty Louis Capital (TGG) góp 50 tỷ đồng, cũng chiếm 20% vốn tự có. Số còn lại, Công ty Louis Land (BII) góp 150 tỷ đồng, tương đương 60% vốn tự có của dự án.

Tổng giá trị cả 3 đối tác góp vào dự án là 250 tỷ đồng, chiếm khoảng hơn 17% tổng giá trị đầu tư của dự án này.

Angimex cho biết lý do bắt tay hợp tác với 2 đối tác trên là do công ty hoạt động kinh doanh chính là xuất khẩu gạo nên cần vốn lưu động lớn, mặt khác, Angimex cũng không chuyên về xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Theo phương án đầu tư, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời gian ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, giai đoạn 2 là thời gian thành lập công ty cổ phần để điều hành thực hiện dự án.

Dự án sẽ được hạch toán riêng và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, được thể hiện trên hợp đồng hợp tác kinh doanh, bất kể có thành lập pháp nhân mới hay không.

Angimex dự kiến giao cho tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty trên và thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng, tiến hành thủ tục công ty cổ phần để điều hành dự án./.

Chí Tín