ag

Việc đưa điểm giao dịch ngân hàng lưu động vào hoạt động, Agribank đã cung ứng tối đa tín dụng tiêu dùng cho người dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Agribank là ngân hàng tiên phong và tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, thay đổi nhận thức của người dân về tài chính tiêu dùng…; từ đó giúp người dân tìm đến các tổ chức tài chính ngân hàng thay vì tìm đến các tổ chức tín dụng đen.

Triển khai nhiều kênh dẫn vốn tới khắp các vùng miền

Agribank là ngân hàng chủ lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cũng là ngân hàng tiên phong hành động đẩy lùi tín dụng đen. Từ trước khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank luôn có những hoạt động cụ thể và tích cực cung ứng vốn kịp thời cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

td

Trong năm 2019, Agribank tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình trong thời gian ngắn hạn, rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay.

Đặc biệt, đối với các mục đích tiêu dùng hợp pháp và cấp thiết, có nhu cầu vốn không quá 30 triệu đồng, thời gian sử dụng vốn ngắn hạn như: mua đồ dùng trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, khám chữa bệnh… và chứng minh được nguồn trả nợ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định hiện hành của NHNN, Agribank áp dụng phương thức cho vay và giải ngân linh hoạt, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, ưu tiên thực hiện xét duyệt và giải ngân trong ngày… Tính đến 31/5/2019, doanh số cho vay gói tín dụng tiêu dùng đã đạt 677,7 tỷ đồng, với 34.761 khách hàng. Hiện cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng 20% tổng dư nợ của Agribank.

Cùng với đó, cán bộ Agribank luôn bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… và các cơ quan truyền thông để phổ biến kịp thời giúp người dân nắm bắt đầy đủ chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt là chính sách tín dụng tiêu dùng.

Agribank triển khai đầy đủ các sản phẩm tín dụng qua hơn 2.300 điểm giao dịch; đẩy mạnh cho vay qua các tổ vay vốn; chủ động đăng ký với chính quyền địa phương để mở rộng phạm vi hoạt động của điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng ở các huyện, vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn trở ngại.

Tính đến 31/5/2019, riêng dịch vụ ngân hàng lưu động, Agribank đã thực hiện giải ngân (không bao gồm cho vay cầm cố sổ tiết kiệm), cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thu nợ gốc, lãi, huy động tiết kiệm, dịch vụ chuyển tiền…, với tổng số tiền trên 5.160 tỷ đồng. Agribank đã triển khai hơn 4.500 phiên giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, phục vụ hơn 476.000 lượt khách hàng tại địa bàn 402 xã trên cả nước. Dịch vụ cho vay qua tổ nhóm với kết quả tốt, tính đến 31/3/2019, tổng dư nợ cho vay qua tổ nhóm đạt trên 122,9 tỷ đồng, cho trên 1.365.000 thành viên của trên 61.600 tổ vay vốn.

Đẩy mạnh truyền thông đưa sản phẩm dịch vụ đến người dân

Đại diện Agribank cho biết, hầu hết những người dân tìm đến tín dụng đen vì chưa nhận thức đầy đủ về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như những tác hại của việc vay nóng từ các tổ chức tín dụng đen. Do đó, việc đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tín dụng đen, về các sản phẩm tiện ích phù hợp của ngân hàng dành cho người dân là hết sức cần thiết.

Để giúp người dân hiểu và nhận thức được những hệ lụy của tín dụng đen, Agribank đã chủ động, tích cực phối hợp cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương thực hiện nhiều hoạt động truyền thông hiệu quả để khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm dịch vụ của Agribank cũng như các cơ chế, chính sách của Agribank giúp người dân lựa chọn ngân hàng là kênh giao dịch, thanh toán chủ yếu.

Thời gian qua, Agribank luôn tích cực cùng NHNN, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh giáo dục về tài chính cộng đồng. Đồng hành cùng nhiều chương trình giáo dục về tài chính nâng cao nhận thức của người dân về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: “Tiền khéo tiền khôn”, “Đồng tiền thông thái” được phát sóng trên VTV1, VTV3… Từ đó, công chúng đã đến gần hơn với các dịch vụ ngân hàng.

Thông qua hoạt động kinh doanh của mình, Agribank xác định khu vực Tây Nguyên đang là địa bàn tín dụng đen hoạt động hết sức phức tạp. Theo đó, Agribank đã phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hoạt động nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm truyền thông nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen tại tỉnh Đăk Lăk.

Có thể nói, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân hiểu rõ những sản phẩm dịch vụ tiện ích mà Agribank đang dành cho người dân đáp ứng kịp thời các nhu cầu của họ, từ phục vụ nhu cầu tiêu dùng đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống… Trong việc đẩy lùi tín dụng đen, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, trong đó có ngành ngân hàng. Thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục tăng cường gắn kết chặt chẽ với các bộ, ngành, trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông và ưu tiên nguồn vốn đáng kể để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy lùi tín dụng đen hiệu quả.

Agribank cũng đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng phát triển sản xuất khu vực nông nghiệp nông thôn, cho vay tái canh cây cà phê, cho vay xây dựng nông thôn mới…, theo đúng tinh thần chủ trương của Chính phủ. Tính đến 31/5/2019, dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1.045,6 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt gần 70%.

HG – VT