Agribank

Buổi làm việc của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc (NongHuyp Bank) Kim Ju Ha.

Tại buổi làm việc, người đứng đầu hai Ngân hàng cùng trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như: tài trợ thương mại, thúc đẩy hợp tác chuyển tiền kiều hối, cung cấp các dịch vụ tài chính khác tới khách hàng, mô hình tổ chức, kinh nghiệm và thực tiễn của ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình ngân hàng hiện đại và quản lý kinh doanh theo xu hướng hội nhập quốc tế…

Được biết, Agribank và NongHuyp Bank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện vào ngày 25/3/2013. Hai bên nhất trí hợp tác trong một số lĩnh vực như: Phát triển và mở rộng các hoạt động tài trợ thương mại như thư tín dụng L/C, bảo lãnh ngân hàng và các hình thức tài trợ thương mại khác; thúc đẩy dịch vụ chuyển tiền giữa hai quốc gia và cung cấp các dịch vụ tài chính khác để hỗ trợ khách hàng của mỗi bên;…

Trên cơ sở đó, Agribank và NongHuyp Bank đã ký Thỏa thuận hợp tác chuyển tiền cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, nhằm cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối tới đối tượng khách hàng nhiều tiềm năng. Hiện nay, hai ngân hàng đang rất tích cực triển khai thỏa thuận này thông qua nhiều hoạt động, chương trình cụ thể như phối hợp tham gia các lớp đào tạo cho lao động Việt Nam chuẩn bị sang Hàn Quốc, tìm giải pháp khai thông kênh chuyển tiền nhanh giữa hai quốc gia,…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Khánh khẳng định: Là hai ngân hàng hàng đầu của hai quốc gia đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank và NongHuyp Bank có rất nhiều điểm chung về định hướng, lĩnh vực kinh doanh, quy mô hoạt động,… Việc Agribank tăng cường đẩy mạnh hợp tác với NongHuyp Bank – Ngân hàng lớn thứ 5 tại Hàn Quốc sẽ góp phần tích cực trong việc kết nối, cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất cho doanh nghiệp giữa hai nước, qua đó đóng góp vào sự phát triển thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

Nguyễn Tuấn