UB

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên họp.

Dùng Quỹ đặc biệt AIPA chi trả chi phí và lương cán bộ

Tại phiên họp, Ủy ban Tổ chức đã thông qua nghị quyết cho phép sử dụng Quỹ đặc biệt AIPA chi trả chi phí hoạt động tại trụ sở mới của Ban Thư ký AIPA và tăng lương cho cán bộ Ban Thư ký AIPA; dự toán ngân sách 2021 - 2022; Báo cáo Thường niên Ban Thư ký 2020 - 2021…

Theo Tổng thư ký AIPA, việc đóng góp thêm niên liễm trong thời điểm các nước đang tập trung nguồn lực chống lại đại dịch Covid-19 không dễ đạt được đồng thuận. Do đó, Ban Thư ký AIPA đề xuất sử dụng Quỹ đặc biệt AIPA (AIPA Special Fund) tạm thời đến năm 2023, cụ thể: chi 28.000 USD cho chi phí hoạt động tại trụ sở mới và chi 15.210 USD để tăng lương cho cán bộ Ban Thư ký AIPA.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam góp ý vào dự thảo nghị quyết, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà chia sẻ những khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với hoạt động của Ban Thư ký AIPA, đồng thời đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả của Ban Thư ký AIPA, đảm bảo hoạt động chung của AIPA trong thời gian qua.

Theo đại diện đoàn Việt Nam, việc được trích thêm một phần quỹ chưa sử dụng đến, vừa không gây áp lực tăng mức đóng góp của mỗi nước, vừa động viên đối với các nhân viên của Ban Thư ký AIPA, trong khi đó mức tăng lương không quá cao so với mặt bằng của nhân viên Ban Thư ký các tổ chức quốc tế tại Jakarta.

Ngoài ra, việc trả chi phí hoạt động tại trụ sở mới của Ban Thư ký AIPA là yêu cầu chính đáng, vì đây là chi phí hoạt động thông thường (điện, nước, dịch vụ quản lý…), cần phải chi trả không phải thảo luận. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị hội nghị thông qua nghị quyết.

Đại diện các đoàn đại biểu quốc hội các nước cũng lưu ý đến việc sử dụng Quỹ Đặc biệt của AIPA, đề nghị cần tính toán lại có các mục chi tiêu phù hợp, tiếp tục bàn về những vấn đề thiết thực để có biện pháp tiết kiệm chi tiêu.

Hội nghị nghị sĩ trẻ AIPA trở thành hoạt động chính thức

Tại phiên họp của Ủy ban Tổ chức, các nghị viện thành viên đã thảo luận xem xét kết nạp nghị viện quan sát viên của AIPA đối với nghị viện Ucraina, Pakistan, Grudia. Đồng thời, các nước nhất trí thể chế hóa một cơ chế đối thoại có ý nghĩa giữa AIPA và ASEAN để thảo luận về kế hoạch và tình hình thực hiện Kế hoạch Hội nhập ASEAN và các vấn đề khác trong Đại hội đồng AIPA.

Liên quan đến sáng kiến của Việt Nam nhằm thành lập một cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA, trước đó, Ban Thư ký AIPA đã xây dựng dự thảo Quy trình thủ tục của Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA xem xét thông qua. Tại cuộc họp này, nghị viện các nước nhất trí thông qua Nghị quyết Quy định và thủ tục Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA. Các đại biểu khẳng định, Hội nghị Nghị sĩ trẻ của AIPA là diễn đàn dành cho các nghị sĩ trẻ của các nghị viện thành viên AIPA với các mục tiêu tạo điều kiện giao lưu, liên hệ giữa các nghị sỹ; trao đổi quan điểm và thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến thanh niên mà các quốc gia thành viên ASEAN phải đối mặt; đồng thời tăng cường sự tham gia của các đại biểu quốc hội trong việc đóng góp quan điểm của giới trẻ vào chương trình nghị sự AIPA…

Để làm sâu sắc thêm, tăng cường mở rộng mối quan hệ của Nghị viện châu Âu (EP) và AIPA, Ban Thư ký AIPA có sáng kiến thành lập Đối thoại thường niên liên khu vực ngoài khuôn khổ Đại hội đồng AIPA. Đồng thuận với đa số ý kiến của các nghị viện thành viên AIPA về sáng kiến này của Ban Thư ký AIPA, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng, đây là cơ hội để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa AIPA và nghị viện quan sát viên.

Qua thảo luận, các nghị viện thành viên AIPA thống nhất thiết lập Đối thoại AIPA-EP thường niên như một diễn đàn chính thức để hai nhóm nghị viện thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề chung có liên quan, đồng thời duy trì đối thoại thường niên được triệu tập trong Đại hội đồng AIPA.

Cũng tại phiên họp, AIPA-42 đã vinh danh trao giải cống hiến xuất sắc AIPA đối với bà Kittisethabindit Cheam Yeap, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán, Chủ tịch nhóm AIPA của Quốc hội Campuchia và ông Fadli Zon, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Liên nghị viện, Hạ viện Indonesia. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của ngài Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib với tư cách là Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ từ tháng 9/2020 đến khi kết thúc Đại hội đồng AIPA-42.

Dương An