Bắc Giang: 163 cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng
Phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu góp phần giúp cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, hóa đơn này ghi đầy đủ thông tin khách hàng, mã số thuế, số lượng xăng dầu đã mua, đơn giá, thuế giá trị gia tăng và được truyền lên hệ thống phần mềm quản lý của cơ quan thuế. Mục đích của quy định nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách trong lĩnh vực này.

Theo Công điện số 1284/CĐ-TTg về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải lập HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ từ ngày 1/7/2022 và phải hoàn thành trong tháng 12/2023.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung chỉ đạo các phòng liên quan, các chi cục thuế khu vực tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại khẩn trương lắp đặt phần mềm xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng và kết nối liên thông với cơ quan thuế để quản lý theo quy định, đồng thời xem xét xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Việc thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần giúp cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tăng thu ngân sách nhà nước./.