giấy-xương-giang-bắc-giang.jpg

Công ty giấy Xương Giang nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Phân tích kết quả thu theo từng chỉ tiêu, khu vực trên địa bàn, ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, năm 2020, trên địa bàn có 14/16 chỉ tiêu có số thu vượt dự toán và tăng trưởng so với năm 2019 thực hiện. Trong đó, số thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 100,6% dự toán, tăng 26,4%. Theo phân tích từ Cục Thuế Bắc Giang, số thu từ doanh nghiệp FDI hoàn thành dự toán được đánh giá là một sự nỗ lực, cố gắng lớn của cộng đồng DN, bởi đây là khu vực bị ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19.

Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, năm 2020, chỉ tính riêng 6 DN đang hoạt động trên địa bàn có số nộp năm 2020 giảm so với năm 2019 là 74,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ một số DN không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi sản xuất kinh doanh, có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2019 giúp chỉ tiêu này có số nộp đạt và vượt dự toán.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân cũng có số nộp đạt 107,3% dự toán, tăng 26,7% so với năm 2019 thực hiện. Nguyên nhân tăng ở chỉ tiêu này chủ yếu do thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng lên, do đó làm tăng số người nộp thuế thu nhập cá nhân; số nộp của các cá nhân hoạt động chuyển nhượng bất động sản nộp ngân sách tăng 69 tỷ đồng cũng giúp chỉ tiêu này tăng số thu.

Đáng chú ý, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cục thuế thu đạt 109,8% dự toán, tăng trưởng 23,3% so với năm 2019 thực hiện. Lý giải về chỉ tiêu này có số nộp tăng trưởng khá so với cùng kỳ, ông Lê Bá Ngọc cho biết, mặc dù dịch Covid-19 đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN giảm sút, số nộp ngân sách thấp hơn so với năm 2019, tuy nhiên vẫn còn một số DN duy trì mức tăng trưởng khá, một số DN mới thành lập phát sinh số nộp dẫn đến nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như: Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh nộp tăng 13,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Hòa Phú Invest nộp tăng 14,8 tỷ đồng; Công ty CP may xuất khẩu Hà Bắc nộp tăng 6,7 tỷ đồng; Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang nộp tăng 7,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Yoo Sung Vina nộp tăng 4,4 tỷ đồng…

Ngoài ra, một số chỉ tiêu thu khác cũng có số thu tăng trưởng so với cùng kỳ như: Thu từ DN nhà nước trung ương đạt 104,4% dự toán, tăng 4,6%; thu từ DN nhà nước địa phương đạt 148,9% dự toán, tăng 47%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 170,0% dự toán, tăng 44,1%; thu tiền thuê đất đạt 188,3% dự toán, tăng 9,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 190,0% dự toán, tăng 42,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 106,7% dự toán, tăng 4,9%; thu phí, lệ phí đạt 110,4% dự toán, tăng 7,3%...

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 2 chỉ tiêu có số nộp ngân sách chưa đạt dự toán là thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu lệ phí trước bạ. Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho rằng, nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cá nhân và doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu hơn dẫn tới sức mua của người tiêu dùng giảm, cùng với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ cũng làm giảm số nộp ngân sách./.

Văn Tuấn