14

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp tại Thái Nguyên.

“Vào cuộc” tích cực

Trong các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác như: hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vay vốn, trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Để chỉ đạo, thống nhất thực hiện trong toàn ngành, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực Nghị quyết số 68/NQ-CP và ban hành hướng dẫn về việc triển khai thực hiện. Đồng thời, BHXH tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn ngành từ trung ương đến BHXH cấp huyện để quán triệt quyết liệt, triển khai thống nhất, đồng bộ đến các DN, NLĐ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Theo đó, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống trên tinh thần: tạo điều kiện tối đa; đơn giản, cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính. Đồng thời, các đơn vị đảm bảo kinh phí chi trả cho các DN để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản hoá thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ… là những giải pháp đang được ngành BHXH Việt Nam thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến NLĐ, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 16/7/2021, cơ quan BHXH đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đến các DN để DN hỗ trợ cho NLĐ phòng, chống dịch Covid-19.

Giảm mức đóng khoảng 4.322 tỷ đồng

BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang tích cực triển khai các giải pháp để tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất đến NLĐ, DN gặp khó khăn do Covid-19. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến ngày 16/7/2021, toàn ngành đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ BHTNLĐ-BNN; qua đó giúp các DN có thêm phương án, điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ NLĐ phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến hết ngày 16/7/2021, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất cả thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 DN, tương ứng 11.238.437 lao động, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ BHTNLĐ-BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số DN và NLĐ được hỗ trợ giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 DN, tương ứng hơn 2,3 triệu NLĐ được hỗ trợ; tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng. Tiếp theo là TP. Hà Nội có trên 87.000 DN với hơn 1,4 triệu người lao động; tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng. Các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh… cũng là những địa phương có số DN và NLĐ được hỗ trợ giảm đóng rất lớn.

Tại TP. Hồ Chí Minh, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này, BHXH thành phố đã vào cuộc với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Để hỗ trợ kịp thời, BHXH thành phố điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày và 4 ngày xuống còn 1 ngày làm việc với các thủ tục: hỗ trợ DN đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ, xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, BHXH thành phố cũng tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố đã thành lập tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian tối đa để NLĐ, DN được nhận hỗ trợ kịp thời.

Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương có gần 11.000 DN với hơn 750.000 NLĐ thuộc diện hỗ trợ giảm đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN, ngay sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã nghiêm túc, khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai trên địa bàn. BHXH tỉnh cũng thành lập ban chỉ đạo, bám sát các DN để tư vấn, hướng dẫn. BHXH tỉnh đã gửi thông báo và ban hành quyết định giảm đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN đến tất cả các DN trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng.

Tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ


Bên cạnh việc thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiện nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; giải quyết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ) theo thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị xác nhận các danh sách: hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ DN vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Hà My