Được biết, khách hàng Lê Duy Phương đã gửi tiết kiệm theo chương trình Tích lũy bảo an tại BIDV Quảng Trị và được tặng sản phẩm bảo hiểm An sinh toàn diện của BIC kể từ ngày 22/1/2014.

Ngày 24/1/2015, trong khi tham gia giao thông, anh Phương không may gặp tai nạn và tử vong sau đó. Trên cơ sở hướng dẫn và phối hợp của BIDV và BIC, gia đình anh Phương đã thực hiện các thủ tục cần thiết để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Cụ thể, theo điều kiện của sản phẩm An sinh toàn diện, số tiền gia đình khách hàng được chi trả tương đương với số dư tài khoản tích lũy của khách hàng tại BIDV tính đến thời điểm gặp rủi ro là 16 triệu đồng.

An sinh toàn diện là sản phẩm bảo hiểm con người được tích hợp trong các chương trình tiền gửi tích lũy của BIDV, bao gồm: Tích lũy bảo an, Tích lũy hưu trí và Tích lũy trẻ em. Khi khách hàng tham gia tiền gửi tích lũy định kỳ tại BIDV sẽ được tặng ngay bảo hiểm BIC - An sinh toàn diện. Theo đó, trong trường hợp khách hàng chẳng may gặp rủi ro hoặc tai nạn không lường trước được, khách hàng sẽ được nhận nhân đôi số tiền đã được gửi vào tài khoản của khách hàng, bao gồm cả số lãi tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm./.

H.C