hải quan bình dương

Cộng đồng DN hưởng ứng và đánh giá cao chất lượng tập huấn của cơ quan hải quan. Ảnh: Lê Xuyền

Nội dung tập huấn là những điểm mới tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, các khoản phải nộp và quy định về phạt chậm nộp thuế có những điểm khác so với trước đây, mức thuế suất phạt chậm nộp chỉ còn một mức là 0,05%, khác so với trước đây có 2 mức 0,05% và 0,07%...

Bên cạnh đó, tại các hội nghị tập huấn, Hải quan Bình Dương đã giải đáp nhiều vướng mắc có liên quan đến triển khai Thông tư 38, chủ yếu xung quanh các vấn đề về: khai báo hàng SXXK, gia công, cách thức thực hiện quyết toán hàng SXXK, cách thức xét hoàn thuế, không thu thuế, thời hạn nộp báo cáo quyết toán.../.

Lê Xuyền