Ngành Thuế Bình Thuận thường xuyên tiến hành khảo sát và điều chỉnh thuế hộ khoán theo nhóm ngành nghề SXKD để thu đúng, thu đủ. Ảnh: Đỗ Vinh

Trong đó, thu nội địa đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 26,3%; thu từ dầu thô đạt 1.832 tỷ đồng và thu thuế XNK đạt 693 tỷ đồng.

Theo Cục thuế Bình Thuận, số thu từ khu vực DNNN đạt trên 361 tỷ đồng, tăng 25,6%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt gần 681 tỷ đồng, tăng 20,4%; thu xổ số kiến thiết 279 tỷ đồng, tăng 37,8%; các loại phí, lệ phí đạt gần 213 tỷ đồng, tăng 2,34 lần; thu tiền sử dụng đất gần 172 tỷ đồng, tăng 95,6%...

Ngành Thuế đã có nhiều cố gắng, tập trung quản lý khai thác các nguồn thu đúng trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế thu nợ thuế, chống thất thu thuế; đồng thời thường xuyên tiến hành khảo sát và điều chỉnh thuế hộ khoán theo nhóm ngành nghề để thu đúng, thu đủ, ông Nguyễn Văn Tài - Cục trưởng Cục thuế Bình Thuận cho biết.

Nhiệm vụ thu 3 tháng còn lại là rất lớn, để hoàn thành dự toán, Cục thuế Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, động viên người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình, cá nhân thực hiện tốt thu, nộp thuế.

Cơ quan thuế cũng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành khai thác nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung nội dung khấu trừ hoàn thuế và quản lý, xử lý nợ đọng thuế…/.

Nhật Giang