tinh giam biên chế

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC về chính sách tinh giản biên chế.

Theo dự thảo Đề án tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, đối tượng tinh giản là tất cả đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng.

Giải pháp thực hiện tinh giản biên chế là tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ rà soát lại chức năng, nhiệm vụ để bỏ những nhiệm vụ không phù hợp; thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số đơn vị của Bộ̣; tiếp tục hoàn thiện danh mục vị trí việc làm; không tăng thêm biên chế cho các đơn vị...

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Tinh giản biên chế là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao trách nhiệm đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Do đo,́ Bộ̣ quyết tâm đi tiên phong trong thực hiện tinh giản biên chế. Hiện Bộ̣ đã xây dựng xong dự thảo Đề án tinh giản biên chế áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Bộ Nội vụ đặt tỷ lệ, trong 7 năm tinh giản 15% số cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ từ kết quả đánh giá phân loại công chức trong các đơn vị những năm vừa qua; đồng thời, căn cứ vào quy định của Trung ương là tỷ lệ tinh giản tối thiểu từ 10% trở lên.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng chia sẻ, “việc tinh giản 15% được thực hiện trong vòng 7 năm (từ năm 2015 - 2021), tức mỗi năm chỉ 1,5 - 2% không phải là nhiều". Mặt khác, tỷ lệ 15% là chung cho cả Bộ Nội vụ. Các đơn vị tùy vào nhiệm vụ tự xác định tỷ lệ, nhưng phải nằm trong khoảng 10 - 15%, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc lãnh đạo có nằm trong diện tinh giản hay không, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong tinh giản biên chế không có vùng cấm đối với bất cứ ai. Khi thực hiện tinh giản thì những người không đáp ứng yêu cầu công vụ đều đưa vào tinh giản biên chế. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, những người đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo thường đã được lựa chọn cẩn thận, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

“Vì vậy, chỉ có thể nói, trước hết, trong lãnh đạo quản lý phải thực hiện đúng quy định cấp phó; thứ hai, những người hết thời hạn bổ nhiệm, có thể xem xét bổ nhiệm lại, hoặc không bổ nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ” – Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chia sẻ./.

Theo dangcongsan.vn