Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ các văn bản của Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn của Bộ Tài chính về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; căn cứ kết quả thực hiện của địa phương; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dập dịch chổi rồng hại nhãn cho tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2013 trên 15,3 tỷ đồng (năm 2012, Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Đồng Tháp trên 5,3 tỷ đồng và tạm ứng cho tỉnh 5,7 tỷ đồng để tỉnh thực hiện).

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với KBNN Đồng Tháp chuyển số tạm ứng 5,7 tỷ đồng nêu trên thành thực thu ngân sách địa phương và rút dự toán số tiền trên 9,6 tỷ đồng tại KBNN theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013./.

Nhật Nam