lua3

Ảnh minh họa: Vũ Luyện

Theo đó, trong đợt này, 9 địa phương được hỗ trợ bao gồm: Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Long An, Bến Tre, Hà Giang và Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2013, tổng diện tích đất trồng lúa được ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách tại các địa phương trên là gần 573.000 ha, tương ứng với số kinh phí 454,8 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ người sản xuất lúa trên 223,9 tỷ đồng, còn lại là hỗ trợ cho địa phương.

Trong năm 2013, Bộ Tài chính đã hỗ trợ hơn 229 tỷ đồng cho các tỉnh để thực hiện chính sách.

Do kinh phí thực hiện năm 2012 còn dư (2,97 tỷ đồng) chuyển sang, nên trong đợt này, Bộ Tài chính bổ sung thêm gần 225,8 tỷ đồng để hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa tại các địa phương trên.

Cụ thể số kinh phí bổ sung cho mỗi địa phương như sau: tỉnh Bắc Kạn: 1,769 tỷ đồng, Ninh Bình: 16,998 tỷ đồng, Phú Yên: 12,107 tỷ đồng, Ninh Thuận: 7,029 tỷ đồng, Đắk Lắk: 19,732 tỷ đồng, Long An: 122,768 tỷ đồng, Bến Tre: 9,543 tỷ đồng, Hà Giang: 8,204 tỷ đồng và Hà Tĩnh: 27,654 tỷ đồng.

Riêng hai tỉnh Đắk Lắk và Long An, Bộ Tài chính bổ sung thêm 926 triệu đồng cho kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa còn thiếu của năm 2012, trong đó tỉnh Long An được bổ sung 76 triệu đồng và Đắk Lắk 850 triệu đồng./.

Vũ Luyện