Quy trình quản lý tài chính công ngày càng công khai, minh bạch

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cho biết, Việt Nam đã thực hiện đánh giá PEFA cấp quốc gia lần đầu vào năm 2011 (theo tiêu chuẩn PEFA 2011) và công bố vào tháng 7/2013. Từ những khuyến nghị tại báo cáo PEFA năm 2011, trong hơn 10 năm qua, hoạt động cải cách quản lý tài chính công của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là về cải cách thể chế, với việc ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý tài chính công.

Bộ Tài chính công bố Báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng và Giám đốc Ban quản trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương, WB, bà Alma Kanani đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Quy trình quản lý tài chính công ngày càng công khai, minh bạch; cơ sở dữ liệu, thông tin về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) cũng kịp thời và đầy đủ hơn.

Nhằm tiếp tục đánh giá kết quả đạt được, nhận diện rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế hiện nay trong quản lý tài chính công, gắn với việc áp dụng tiêu chuẩn đánh giá PEFA mới (PEFA 2016), Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đánh giá PEFA lặp lại từ tháng 11/2020.

Báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA) là khung đo lường hiệu quả hoạt động để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản lý tài chính công, hỗ trợ quốc gia phát triển bền vững.

Trong lần đánh giá này, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành về kỹ thuật và tài chính của Ban thư ký PEFA, Chính phủ Thụy Sỹ, Chính phủ Canada và Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (Chương trình AAA) để hoàn thành báo cáo.

Nhìn lại quãng thời gian gần 3 năm xây dựng báo cáo, trong bối cảnh Covid-19, vượt qua các khó khăn, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương liên quan và các địa phương tổ chức đánh giá PEFA trên 7 trụ cột về: Độ tin cậy của ngân sách; minh bạch về tài chính công; quản lý tài sản có và tài sản nợ; lập ngân sách và chiến lược tài khóa dựa trên chính sách; khả năng tiên liệu và kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách; kế toán và báo cáo; kiểm toán và giám sát, dựa trên 31 chỉ số với 94 nội dung giá; thực hiện đối chiếu với khung đánh giá PEFA.

Trong 31 chỉ số đánh giá PEFA, Việt Nam đạt 4 điểm A, 8 điểm B và B+, 8 điểm C+, 11 điểm D và D+. So với các quốc gia trong khu vực tham gia đánh giá theo Khung PEFA 2016, Việt Nam có số điểm A và điểm B+ ở mức cao (11/31 chỉ số), xếp sau Mông Cổ (16/31 chỉ số), Indonesia và Philippines (14/31 chỉ số), xếp hạng trước Myanmar, Campuchia, Đông Timor và Lào.

Kết quả trên cho thấy, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong cải cách quản lý tài chính công và có bước tiến tốt, khá toàn diện. Tăng cường kỷ cương tài khóa dẫn đến giảm nợ đọng, cải thiện về quản lý ngân quỹ nhờ có thông tin tốt hơn về cam kết chi, minh bạch ngân sách được tăng cường thông qua cải thiện về khả năng tiếp cận thông tin tài khóa. Phạm vi ngân sách được xác định một cách toàn diện, đầy đủ theo thông lệ quốc tế. Tăng cường quản lý NSNN, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách theo các công cụ quản lý tài chính công hiện đại.

Việt Nam đạt được kỷ luật tài chính lành mạnh

Đánh giá về quản lý tài chính công của Việt Nam, bà Alma Kanani - Giám đốc Khối quản trị khu vực châu Á Thái Bình Dương của WB nhận xét, báo cáo PEFA đã cho thấy những tiến độ đáng kể đạt được về thể chế quản lý tài chính công và các hệ thống quản lý tài chính công, qua đó giúp cho Chính phủ Việt Nam đạt được kỷ luật tài chính lành mạnh.

Việc thực hiện ngân sách được kiểm soát chặt chẽ với phần lớn các khoản chi được cam kết và thẩm tra trước khi thanh toán. Đồng thời, hệ thống kiểm soát nội bộ về tiền lương và chi ngoài lương cũng rất mạnh mẽ, giúp giảm được nợ đọng chi tiêu và nợ công được quản lý thận trọng với tỉ lệ nợ trên GDP rất thấp.

Bộ Tài chính công bố Báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính
Quang cảnh hội nghị công bố báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình của Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới tính minh bạch tài khóa, bà Alma Kanani cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã cải thiện dần trong xây dựng báo cáo tài khóa, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục cải thiện.

Điểm số OBI (chỉ số công khai ngân sách) đã tăng 6 điểm, bà Alma Kanani đánh giá đây là một kết quả tốt, đạt vị trí là 14/100 vào năm 2021 và đưa Việt Nam xếp hạng 68 trên 120 quốc gia. Cùng với đó, hệ thống thông tin quản lý kho bạc và ngân sách đã tạo ra những dữ liệu tài chính và báo cáo thông tin tài chính có tính chất minh, khá tin cậy hơn.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp

Theo ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), trên cơ sở những phân tích điểm mạnh và yếu của 7 trụ cột, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tạn, hạn chế trong công tác quản lý tài chính công để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.