chứng khoán

Hệ thống giao dịch HOSE bị quá tải từ cuối tháng 12/2020 do tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Ảnh: TL.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 10/6/2021 quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hệ thống giao dịch HOSE bị quá tải từ cuối tháng 12/2020 do tốc độ tăng trưởng quá nhanh.

Theo thống kê của Liên đoàn các sở giao dịch chứng khoán thế giới (WFE), các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng giao dịch khoảng gần 60% trong năm 2020.

Tại HoSE, giá trị giao dịch đầu năm 2020 chỉ ở khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, giá trị giao dịch bình quân đạt 12,7 nghìn tỷ đồng. Thời điểm quá tải gây nghẽn lệnh đạt 15.000 - 16.000 tỷ đồng.

Tháng 5/2021 vừa qua, giá trị giao dịch đạt mức 22,4 nghìn tỷ đồng, làm trầm trọng thêm mức độ quá tải, dẫn đến tình trạng hệ thống xử lý chậm, trễ. Mức độ tăng trưởng giao dịch trên HoSE lên tới hơn 400%./.

Minh Anh