Văn bản do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung ký ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014, và Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm pháp luật về VASTTP (đối với tang vật không xác định được chủ hàng) cho cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xử lý, tiêu hủy tang vật theo quy định tại Thông tư liên tịch 67/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính - Bộ Y tế và Thông tư 173/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Còn đối với tang vật xác định được chủ hàng, thì chủ hàng chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý, tiêu hủy tang vật theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm./.

N.P