phí trông giữ xe

Phí trông giữ xe sẽ được chuyển dần sang cơ chế giá. Ảnh minh họa

>> Sẽ loại bỏ 26 loại phí, lệ phí Tại cuộc họp, đại điện lãnh đạo Vụ Chính sách thuế đã báo cáo tiến độ triển khai việc xây dựng dựng dự Luật, sự cần thiết ban hành Luật phí và lệ phí, quan điểm, mục tiêu yêu cầu xây dựng luật, đồng thời báo cáo về những nội dung cơ bản của dự luật. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu, việc xây dựng luật phải dựa trên quan điểm: cơ bản tính đúng, tính đủ các chi phí, tiến tới xóa bỏ bao cấp nhằm khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ công, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công. "Việc xây dựng dự luật phải hướng tới mục tiêu, chuyển mạnh các khoản phí sang thực hiện cơ chế giá, nhằm thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ công. Luật phải đảm bảo lợi ích của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, tránh độc quyền; đảm bảo cho người dân được sử dụng dịch vụ ngày càng có chất lượng hơn với giá cả hợp lý, đảm bảo việc quản lý ngân sách tập trung", Bộ trưởng gợi ý. Hơn nữa, luật phải nêu bật được vấn đề tăng cường quản lý nhà nước đối với phí, lệ phí; phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và thống nhất các Luật thuế, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và các luật có liên quan. "Ban soạn thảo phải thiết lập khung pháp lý rõ ràng, đầy đủ trên cơ sở bổ sung mới và kế thừa các quy định còn phù hợp, nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về phí, lệ phí, cũng như bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí", Bộ trưởng yêu cầu./.

Đức Minh